Service hour
  • Monday 7.00 - 16.30
  • Tuesday 7.00 - 16.30
  • Wednesday 7.00 - 16.30
  • Thursday 7.00 - 16.30
  • Friday 7.00 - 16.30
  • Saturday 7.00 - 16.30
  • Sunday 7.00 - 16.30

Balansiranje guma

Balansiranje gume je uravnoteženje mase točkova, koje se postiže korišćenjem tzv. tegova. Preporuka je da se nakon montaže guma uradi i balansiranje, kako ne bi došlo do podrhtavanja volana ili celog vozila.

Ako se balansiranje ne uradi na vreme gume se troše brže i neravnomernije, stradaju ležajevi, amortizeri i druge komponente sistema oslanjanja. Svaki put kada se gume montiraju na točak i kad se ponovo stavljaju nakon popravke moraju se balansirati.

Najbolje je izvršiti balansiranje sva četiri točka zato što automobil može da trese i ako su prednji točkovi balansirani, a zadnji nisu. Debalans zadnjih točkova se može prenositi i osetiti čak i na volanu ili na celom vozilu.

Balansiranje guma

Vibracije koje se javljaju tokom vožnje mogu biti uslovljene točkovima koji nisu izbalansirani prilikom montaže pneumatika. Ove vibracije smanjuju koncentraciju vozača i ugrožavaju njegovu bezbednost, a najčešći uzrok su nebalansirani točkovi.

Sve usluge dostupne u okviru usluge mobilnog vulkanizera!